W grudniu 2016 roku Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował na stronie internetowej „Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz „Województwo Kujawsko-Pomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy”.

Pierwsze wydawnictwo jest podstawową zbiorczą publikacją urzędu, która stanowi zestawienie informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan rozwoju gospodarczego województwa w 2015 r. Druga publikacja zawiera zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym w podziale na gminy, powiaty i podregiony.

 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy